Liên hệ

Đại diện toàn cầu

Vị trí

Liên hệ

  • BANGLADESH

Sciencetech Corporation

Tel: +880 2 4811 0350

HP: +880 171 509 1255

Email: raton@sciencetechbd.com

  • INDONESIA

PT. Jayapak Sinar Abadi

Tel: +62 21 8795 3388

Fax: +62 21 8795 3939

Email: stdanu@jayapak.com

 

  • IRAN

Part Darou Alvand

Tel: +98 21 880 70 134

Fax: +98 930 710 77 17

Email: Sales@partdarou.com

 

  • MEXICO

FasTronics

Tel: +52 55 8009 8904

Fax: +52 55 8009 8904

Email: omar.mora@fastronics.com.mx

 Địa chỉ: 402 Lê Minh Nhựt, tổ 3, ấp Xóm Chùa, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hotline: 028 2253 9867

 Email: sales@stvmachine.com.vn

 Website: www.stvmachine.com.vn

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung